0906762569 info@rongphuongdong.com.vn

Truyền thông báo chí

TRUYỀN THÔNG NGOÀI TRỜI

Thiết kế các pano lớn, banner đường phố

Xin giấy phép treo banner đường phố

Booking quảng cáo pano trên các tuyến đường chính

In ấn và thi công treo banner đường phố

Theo dõi đơn hàng và báo cáo hiệu quả cho khách hàng

s2
s2
s2

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

Thiết kế banner, flash, pop up...

Xây dựng chiến dịch truyền thông online

Thực hiện các clip viral marketing

Booking quảng cáo online

Forum seeding

PR - QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Xây dựng mối quan hệ với phóng viên các báo, đàiCopywriter

Booking quảng cáo báo giấy, đài truyền hình... với chi phí rẻ nhất thị trường

Xây dựng kế hoạch PR cho các công ty

Mời báo đài đưa tin trên các kênh hot: HTV, VTV, FBNC, các đài tỉnh... Tổ chức họp báo

Các kịch bản đối phó với Khủng hoảng truyền thông và thương hiệu Mời báo đài đưa tin trên các kênh hot: HTV, VTV, FBNC, các đài tỉnh...

Các yêu cầu khác của khách hàng

s2