0906762569 info@rongphuongdong.com.vn

Thiết kế sáng tạo

s2

THIẾT KẾ PRINT ADS

Quảng cáo trên Báo và Tạp chí (hay còn gọi là print-ad) là kênh marketing truyền thống của ngành quảng cáo, xuất hiện trước cả khi TV và radio ra đời Thiết kế tờ rơi (inserts), sổ tay (booklets / supplements) hay hàng mẫu (samples). Viết nội dung và booking bài tự giới thiệu về doanh nghiệp. Các bài “PR ngầm” (hay còn gọi là editorials, là một dạng bài PR / quảng cáo nhưng được đặt hoặc viết ”tự nhiên” như nội dung chính của tờ báo, mà độc giả gần như không thể phân biệt hoặc nhận ra).

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Đặt tên sản phẩm, slogan công ty Thiết kế brochure Thiết kế catalogue Thiết kế profile Thiết kế name card Thiết kế poster, tờ rơi Thiết kế bao bì sản phẩm Thiết kế lịch Thiết kế đồng phục ...
s2